Meta szkoli swoje AI na piraconych dziełach i nie ma zamiaru za to odpowiedzieć

meta szkoli swoje ai na piraconych dzielach i nie ma zamiaru za to odpowiedziec

W świecie cyfrowym granice prawa autorskiego rozmywają się jak nigdy dotąd. Firma Meta, właściciel Facebooka, znalazła się pod ostrzałem po ujawnieniu, że wykorzystywała nielegalnie pozyskane książki do trenowania swoich algorytmów sztucznej inteligencji. Kontrowersje wzbudza fakt, że pomimo naruszenia praw autorów, gigant technologiczny nie zamierza wypłacać im rekompensat. Czy rozwój sztucznej inteligencji usprawiedliwia ignorowanie praw twórców?

Pirackie źródła i zaawansowana AI

Wykorzystywanie nielegalnie zdobytych książek do trenowania sztucznej inteligencji przez Metę wzbudziło wiele kontrowersji. Firma przyznała, że do szkolenia swoich modeli językowych wykorzystała zbiór danych Books3, zawierający ponad 195 000 książek. Te materiały, choć cenne dla rozwoju technologii, pochodziły z nielegalnych źródeł. Nie powstrzymało to jednak giganta technologicznego przed ich wykorzystaniem w celu ulepszania modeli Llama 1 i Llama 2.

Pojawiły się pytania o moralność takich działań oraz o szacunek dla pracy intelektualnej autorów. Niektórzy z nich zdecydowali się wystąpić na drogę prawną, składając pozew przeciwko Meta. Oskarżyli firmę o bezprawne wykorzystanie ich dzieł, domagając się sprawiedliwości oraz finansowego wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich.

Przemysł technologiczny vs. prawa autorskie

Big Tech kontra literaci – to starcie wykracza poza pojedyncze przypadki. Firmy takie jak OpenAI czy Microsoft również znalazły się w centrum podobnych batalii prawnych za wykorzystanie chronionych prawem autorskim tekstów do szkolenia ChatGPT. OpenAI przyznało, że bez korzystania z materiałów objętych prawem autorskim skuteczne trenowanie modeli AI jest niemożliwe.

Prawo własności intelektualnej pozostaje w tyle za błyskawicznym rozwojem technologii. Meta broni się, twierdząc, że wykorzystywanie dzieł chronionych prawem autorskim do szkolenia LLM nie wymaga zgody ani rekompensaty dla twórców. Taki punkt widzenia kwestionuje istotę prawa autorskiego, ale również zwraca uwagę na potrzebę adaptacji regulacji do nowych realiów technologicznych. To wyzwanie, z którym zarówno twórcy, jak i legislatorzy muszą się zmierzyć, aby znaleźć sprawiedliwe rozwiązania dla obu stron.

Czy Meta zmieni swoje podejście?

Na chwilę obecną, firma Meta nie wykazuje zamiaru zmiany swojej polityki wobec wykorzystywania pirackich książek. Uważa, że wszystkie nieautoryzowane kopie dzieł w zbiorze Books3 można klasyfikować jako dozwolony użytek, co zwalniałoby spółkę z obowiązku wypłacania odszkodowań. Jest to jednak stanowisko kontrowersyjne i nie do końca zgodne z obowiązującym prawem.

Współczesne wyzwania, jakie stawia przed nami rozwój AI, wymagają nowych rozwiązań prawnych. Konieczne staje się znalezienie równowagi między potrzebą innowacji a ochroną własności intelektualnej. Może to oznaczać konieczność przeprowadzenia szerszej dyskusji na temat przyszłości praw autorskich w erze cyfrowej oraz ich adaptacji do potrzeb dynamicznie rozwijającej się branży technologicznej.

Udostępnij ten artykuł
Link do skopiowania
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto również przeczytać

Polecenia dzięki którym efektywnie wykorzystasz ChatGPT

exai darmowy ebook z promptami