Co to jest AI? Wszystko co musisz wiedzieć o sztucznej inteligencji

co to jest ai sztuczna inteligencja

W kontekście rosnącego wpływu technologii na codzienne życie, algorytmy sztucznej inteligencji rewolucjonizują niemal każdy aspekt działalności ludzkiej, od medycyny po sektor finansowy. AI nie jest już pojęciem futurystycznym, lecz elementem obecnym, który kształtuje nasze doświadczenia cyfrowe – z ChatGPT jako jednym z wiodących przykładów. To niezwykłe narzędzie podkreśla, jak głęboko zakorzeniona jest sztuczna inteligencja w naszej współczesnej rzeczywistości, zwiastując erę znaczących przemian w dziedzinie interakcji i automatyzacji.

W niniejszym artykule przybliżymy szerokie spektrum tematyki związanej ze sztuczną inteligencją, wyjaśniając jej kluczowe pojęcia i demistyfikując powszechne nieporozumienia. Adresowany zarówno do profesjonalistów, jak i laików, tekst ten ma na celu przekazanie szerokiego obrazu AI, jej możliwości i wyzwań, z jakimi się wiąże. Zapraszamy do lektury, która być może jest pierwszym krokiem do zrozumienia jednej z najbardziej przełomowych technologii naszego czasu.

Definicja sztucznej inteligencji – co oznacza to pojęcie?

Sztuczna inteligencja, nazywana również AI (ang. artificial intelligence), to przyszłościowa gałąź informatyki zaangażowana w tworzenie inteligentnych maszyn, które mogą przetwarzać informacje i działać z podobną do ludzkiej wydajnością. Podejmowanie decyzji, analiza oraz rozwiązywanie złożonych problemów to tylko niektóre z zadań, do których technologia AI jest zdolna.

Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest tworzenie systemów, których działanie jest oparte na algorytmach AI zdolnych do analizy i generowania wniosków z ogromnych ilości danych. Właśnie zdolność do przetwarzania big data w czasie rzeczywistym i uczenia się na podstawie gromadzonych zbiory danych, stanowi o potędze AI.

Jak działa sztuczna inteligencja? Algorytmy AI

Algorytm AI może analizować dane w celu identyfikacji wzorców i prognozować przyszłe zdarzenia, znacznie przekraczając ludzką zdolność do przetwarzania i interpretacji. Rozwój sztucznej inteligencji obejmuje uczenie maszynowe (machine learning), czyli proces, w którym programy komputerowe uczą się poprzez doświadczenie, oraz przetwarzanie języka naturalnego, które pozwala maszynom na interpretację i interakcję za pomocą ludzkiego języka.

Jak przebiega uczenie maszynowe, czyli jak AI się uczy?

Jądro sztucznej inteligencji stanowią algorytmy wyżej wymienionego uczenia maszynowego. To zaawansowane formuły matematyczne i statystyczne, które pozwalają komputerom uczyć się z danych. Te algorytmy mogą być nadzorowane, półnadzorowane lub nienadzorowane, w zależności od struktury i charakteru dostępnych danych.

 • Uczenie nadzorowane (supervised learning) – polega na trenowaniu AI przy użyciu zestawu danych etykietowanych, gdzie każda para wejście-wyjście jest jak odpowiedź na pytanie, a algorytm stara się nauczyć przewidywań na podstawie tych przykładów.
 • Uczenie nienadzorowane (unsupervised learning) – dotyczy przypadków, w których algorytm musi odnaleźć strukturę w nieoznaczonych danych, często wykorzystując techniki takie jak klasteryzacja czy wykrywanie anomalii.
 • Uczenie półnadzorowane (semi-supervised learning) – łączy elementy obu technik, wykorzystując mniejszą liczbę danych etykietowanych w połączeniu z większą ilością nieetykietowanych.

Sieci neuronowe i głębokie uczenie

Wyjątkowym przypadkiem algorytmów uczenia maszynowego są sieci neuronowe, które inspirowane są działaniem ludzkiego mózgu. Składają się one z neuronów (artificial neurons) – jednostek przetwarzających informacje, które połączone są w strukturę umożliwiającą przepływ i przetwarzanie danych na wielu poziomach.

Głębokie uczenie (ang. deep learning), podzestawa uczenia maszynowego, wykorzystuje wielowarstwowe sieci neuronowe, nazywane czasem głębokimi sieciami neuronowymi (deep neural networks), do rozpoznawania wzorców i cech w dużych ilościach danych. Głębokie sieci neuronowe mogą się składać z wielu warstw ukrytych (hidden layers), które przeprowadzają coraz bardziej złożone przekształcenia na danych wejściowych, zanim osiągną warstwę wyjściową, która konkretyzuje wyniki.

Jakie rodzaje AI wyróżniamy?

Przechodząc głębiej w temat, warto przybliżyć różnorodne formy, jakie przybierają systemy sztucznej inteligencji. Wyróżniamy siedem głównych rodzajów AI, które różnią się zdolnościami i potencjałem zastosowań. Przegląd ten ułatwi zrozumienie, jak możemy wykorzystać sztuczną inteligencję w różnych dziedzinach życia i pracy.

Artificial Narrow Intelligence (Sztuczna inteligencja wąska)

Sztuczna inteligencja wąska, znana także jako ANI, to najczęściej występujący rodzaj AI. Jest specjalizowana w jednym zadaniu i nie posiadają zdolności poza wyznaczonym obszarem. Przykłady wąskiej sztucznej inteligencji to osobiste asystentki głosowe, jak Siri lub Alexa, systemy polecające w e-commerce czy algorytmy rozpoznawania obrazów.

Artificial General Intelligence (Sztuczna inteligencja ogólna)

Sztuczna inteligencja ogólna (AGI) to zaawansowany poziom AI, który w teorii mógłby wykonywać dowolne zadanie równie efektywnie jak człowiek. AGI opiera się na zdolności do uczenia się, rozumowania i stosowania wiedzy w różnych kontekstach. Obecnie AGI pozostaje w sferze badań, ale jest celem wielu naukowców w dziedzinie AI.

Artificial Superintelligence (Sztuczna superinteligencja)

Sztuczna superinteligencja (ASI) przewyższałaby możliwości ludzkiego intelektu we wszystkich dziedzinach, włączając kreatywność, ogólną mądrość i zdolności społeczne. Jest to poziom AI, który nie został jeszcze osiągnięty i pozostaje tematem dyskusji dotyczących dalekosiężnych konsekwencji dla ludzkości.

Reactive Machines (Maszyny reaktywne)

Maszyny reaktywne to najprostszy typ AI, które reagują na bezpośrednie bodźce i nie posiadają pamięci do wykorzystania doświadczeń z przeszłości. Szachowy program IBM Deep Blue, który pokonał Garry’ego Kasparova, jest przykładem maszyny reaktywnej.

Limited Memory (Ograniczona pamięć)

AI z ograniczoną pamięcią wykorzystuje historię interakcji do podejmowania decyzji. Jest to krok w kierunku bardziej zaawansowanych aplikacji, jak autonomiczne samochody, które używają obserwacji do unikania przeszkód i poprawy jazdy.

Theory of Mind (Teoria umysłu)

Teoria umysłu w kontekście AI odnosi się do maszyn, które mają zdolności rozumienia emocji, przekonań i intencji innych. Pomimo że istnieją projekty badawcze w tej dziedzinie, praktyczna realizacja tego poziomu AI jest jeszcze daleka od zakończenia.

Self-aware (Samoświadomość)

Samoświadome AI to idea maszyn, które posiadają świadomość własnej egzystencji. Takie AI byłoby zdolne do odczuwania, posiadania pragnień czy formowania intencji. Jest to koncepcja bardzo futurystyczna i obecnie nie istnieją technologie, które by ją realizowały.

Rozumienie tych podstawowych kategorii sztucznej inteligencji pomaga w pełniejszym docenieniu potencjału oraz wyzwań, jakie stoją przed nami w dziedzinie SI. Każdy rodzaj SI skrywa różne możliwości i ryzyka – od prostej automatyzacji aż po etyczne rozważania dotyczące przyszłości ludzkości.

Historia sztucznej inteligencji w wielkim skrócie

Przeanalizowaliśmy już definicję SI, zrozumieliśmy jej mechanizmy działania oraz zapoznaliśmy się z jej różnorodnymi rodzajami. Teraz nadszedł czas, aby prześledzić fascynującą podróż AI przez wieki. Historia sztucznej inteligencji jest równie intrygująca co jej możliwości. Zatem zanurkujmy w głębię czasu, by odkryć, jak to rewolucyjne pole nauki rozwinęło się od pierwszych teoretycznych koncepcji do wszechobecnego narzędzia współczesności.

Wątki przypominające sztuczną inteligencję można odnaleźć już w mitologii – automaty, jak mityczny robot Talos strzegący Krety, czy mechaniczni posłańcy bogów z mitów greckich to przykłady urządzeń działających bez ludzkiego sterowania. Chociaż ich działanie było domeną legend, już wtedy człowiek marzył o stworzeniu inteligentnego tworu. 

Rewolucyjne lata ’50 – narodziny koncepcji SI

Kluczowym punktem w historii rozwoju AI okazały się lata pięćdziesiąte XX wieku, kiedy to John McCarthy po raz pierwszy użył terminu “sztuczna inteligencja”. W 1956 roku odbyła się słynna Konferencja w Dartmouth, która uważana jest za oficjalne narodziny badań nad sztuczną inteligencją. W tym okresie powstały pierwsze programy zdolne do realizowania zadań wymagających inteligencji, takich jak gra w szachy czy rozwiązywanie problemów matematycznych.

Nie można w historii AI, nie wspomnieć o Alanie Turingu, który w latach pięćdziesiątych XX wieku zarysował teoretyczne podstawy informatyki i stworzył słynny test Turinga. Test ten, polegający na ocenie, czy maszyna może być uznana za inteligentną poprzez jej zdolność do prowadzenia przekonującej konwersacji z człowiekiem, do dziś jest używany do mierzenia postępów w rozwoju AI.

Innowacje w latach ’60 do ’90 – wyhamowanie, przełom i komercyjne zastosowania

To w latach sześćdziesiątych pojęcie sztucznej inteligencji zaczęło rosnąć w siłę. Programy SI takie jak ELIZA, potrafiąca symulować rozmowę z człowiekiem, czy SHRDLU, zdolny do manipulowania obiektami w wirtualnym świecie, zaczęły zyskiwać na popularności. Jednak entuzjazm szybko wyhamował, kiedy okazało się, że początkowe sukcesy nie przekładają się łatwo na bardziej kompleksowe zadania. Był to okres, w którym branża AI doświadczyła tzw. “zimy AI”, czyli okresu zmniejszonych inwestycji i zainteresowania.

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte przyniosły rewolucję w postaci postępów w algorytmach uczenia maszynowego oraz wzrostu mocy obliczeniowej. Na rynku pojawiły się pierwsze komercyjne aplikacje AI, a wiedza na temat neuronowych sieci obliczeniowych czy algorytmów genetycznych zaczęła napędzać nowe koncepcje. To wtedy SI powoli zaczynało być wszechobecne w przemyśle i mediach.

Przełom XX i XXI wieku

Na przełomie wieków, z rozwojem Internetu i jeszcze większych mocy obliczeniowych, sztuczna inteligencja wkroczyła w nową erę. Ilość danych i złożoność obliczeń, jakie można było przetworzyć, znacznie się zwiększyły. Programy SI takie jak IBM Watson zadziwiały świat, wygrywając z ludźmi w gry takie jak Jeopardy.

W XXI wieku jesteśmy świadkami niewiarygodnej integracji AI w niemal każdą sferę naszej codzienności. Asystent głosowy w Twoim smartfonie, samochody autonomiczne, systemy rekomendacji to tylko kilka przykładów. AI jest wykorzystywane w medycynie do diagnozowania chorób, w finansach do wykrywania oszustw, a w edukacji do personalizowania procesu uczenia się.

OpenAI GPT-3 oraz kolejne modele (GPT-3.5, GPT-4) to jedno z najbardziej spektakularnych osiągnięć ostatnich lat. Te generatywne modele języka przetwarzają i generują teksty z niemal ludzką precyzją oraz wrażliwością na kontekst, co zwiastuje nową erę w dziedzinie automatyzacji i interakcji człowiek-komputer.

Sztuczna inteligencja znalazła także zastosowanie w rozwiązywaniu złożonych problemów. Projekty takie jak DeepMind’s AlphaFold zrewolucjonizowały biologię strukturalną, przewidując struktury białek z niespotykaną dotąd dokładnością i w nieporównywalnie krótszym czasie niż tradycyjne metody.

W kontekście codzienności, AI-powered smart devices zapewniają personalizację i wygodę na niespotykanym wcześniej poziomie. Łącząc uczenie maszynowe z internetem rzeczy (IoT), tworzą zindywidualizowane środowiska, które mogą nauczyć się rozpoznawać preferencje użytkowników i przewidywać ich potrzeby.

Praktyczne zastosowania technologii AI w dzisiejszym świecie

Od wydawałoby się banalnych czynności aż po złożone procesy – AI obecnie kształtuje sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i wypoczywamy. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak technologie SI wplatają się w codzienność naszego życia i jakie są przykłady ich zastosowań?

 • Asystenci głosowi takie jak Siri, Google Assistant czy Amazon Alexa wzbudzają podziw swoją zdolnością do rozpoznawania mowy i interakcji z użytkownikiem. To, co kiedyś było przedmiotem science-fiction, jest obecnie realnym doświadczeniem – otwieramy drzwi do domów, zmieniamy kanały w telewizorze czy zarządzamy naszymi kalendarzami, rozmawiając z maszyną. W samochodach, asystenci głosowi pozwalają kierowcom skupić się na jeździe, jednocześnie umożliwiając wykonywanie czynności takich jak ustawienie nawigacji czy wybranie muzyki – wszystko to bez konieczności odrywania wzroku od drogi.
 • Cyberbezpieczeństwo – Rozwój sztucznej inteligencji przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników w cyberprzestrzeni. Dzięki zaawansowanym algorytmom, AI jest w stanie identyfikować i blokować spam oraz chronić przed różnorodnymi cyberzagrożeniami. Od poczty elektronicznej po bezpieczeństwo naszych urządzeń – AI czuwa, aby niechciane lub szkodliwe treści nie zakłóciły naszej pracy czy prywatności.
 • Personalizowane rekomendacje – internetowi giganci, jak Netflix czy Amazon, używają sztucznej inteligencji do dopasowywania rekomendacji do indywidualnych preferencji użytkowników. Filmy, seriale, produkty czy playlisty muzyczne – wszystko to jest selekcjonowane na podstawie naszych wcześniejszych wyborów i zachowań online. Dzięki AI, każde użytkownik może odczuć, że serwisy naprawdę “znają” jego gusta i potrzeby.
 • Autonomiczne pojazdy i systemy GPS – dla wielu entuzjastów motoryzacji, sztuczna inteligencja w systemach GPS i autonomicznych pojazdach jawi się jako jeden z największych kroków naprzód w branży. AI nie tylko przyczynia się do wyznaczania optymalnych tras, ale również do prowadzenia pojazdów, minimalizując ryzyko błędów ludzkich i poprawiając bezpieczeństwo na drogach.
 • Medycyna – niedocenionym jeszcze często obszarem, w którym sztuczna inteligencja dokonuje rewolucji, jest medycyna. Możliwości szybkiego i precyzyjnego analizowania ogromnych ilości danych medycznych to tylko wierzchołek góry lodowej. AI wspomaga diagnozowanie, wybieranie metod leczenia i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, otwierając nowe możliwości dla lekarzy i ratując życie.

Sztuczna inteligencja nie kończy jednak na wyżej wymienionych zastosowaniach. Swoją obecność zaznacza także w takich dziedzinach jak:

 • Wirtualni asystenci pisania – korekta gramatyczna i stylistyczna tekstu, pisanie emaili lub artykułów.
 • Automatyka domowa – od inteligentnego oświetlenia po systemy zarządzania energią.
 • Prognozowanie pogody – analiza danych meteorologicznych i przewidywanie zmian klimatycznych.
 • Rozpoznawanie i generowanie obrazów – identyfikacja twarzy i analiza zdjęć w mediach społecznościowych, możliwość generowania nowych tworów graficznych w kilka sekund za pomocą modeli takich jak DALL-E, czy darmowe Stable Diffusion.
 • Przetwarzanie języka naturalnego – tłumaczenie tekstów, rozpoznawanie mowy i przetwarzanie zapytań.

Zastosowania sztucznej inteligencji w firmie i przedsiębiorstwach

Zrozumienie, gdzie i jak AI może być wykorzystywane, jest kluczowe dla przedsiębiorstw, które chcą nadążyć za trendami i wykorzystać innowacje technologiczne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

 • Optymalizacja procesów decyzyjnych – sztuczna inteligencja rewolucjonizuje podejmowanie decyzji w biznesie. Algorytmy potrafią analizować ogromne zasoby danych, identyfikując wzorce i trendy, których ludzki umysł mógłby nie zauważyć. Dzięki temu, systemy wspomagające decyzje (ang. decision support systems) mogą dostarczyć liderom biznesowym rekomendacji opartych na danych, co zwiększa skuteczność i precyzję strategicznych wyborów.
 • Personalizacja doświadczenia klienta – jednym z najbardziej widocznych zastosowań AI w biznesie jest personalizacja. Systemy AI, takie jak chatboty obsługujące klientów czy algorytmy rekomendacji produktów, pozwalają na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Dzięki analizie danych o zachowaniach klientów na stronie internetowej, SI może sugerować produkty, które najprawdopodobniej spełnią oczekiwania i zainteresowania konkretnego użytkownika.
 • Automatyzacja i efektywność operacyjna – AI jest nieoceniona w przypadku automatyzacji zadań rutynowych. Algorytmy mogą zajmować się procesami, które wcześniej wymagały ręcznego przetwarzania, takimi jak wprowadzanie danych, zarządzanie zapasami czy przetwarzanie faktur. To nie tylko przekłada się na szybszą i bardziej precyzyjną pracę, ale także na znaczące obniżenie kosztów operacyjnych.
 • Przewidywanie i zarządzanie ryzykiem – zaawansowane AI potrafi prognozować ryzyka, co jest niezastąpione w wielu branżach, od finansów po produkcję. Systemy przewidujące przestój maszyn (ang. predictive maintenance systems) mogą alarmować przed awariami, pozwalając na prewencyjne działania naprawcze, co minimalizuje straty produkcyjne. W sektorze finansowym, modele AI pomagają oceniać zdolność kredytową klientów z wykorzystaniem historycznych danych i trendów rynkowych, zwiększając skuteczność procesów wydawania kredytów.
 • Odkrywanie nowych możliwości – sztuczna inteligencja ma również zdolność do identyfikacji nowych możliwości biznesowych przez analizę big data. Algorytmy mogą odkrywać niewykorzystane segmenty rynku, sugerować nowe kierunki produktów, a nawet generować innowacyjne pomysły na usługi, które mogą zrewolucjonizować branżę.

Jakie zawody mogą zniknąć? Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę?

Przeanalizowawszy wpływ AI na dynamikę rozwoju technologicznego, warto przyjrzeć się specyfikom rynku pracy. Stajemy przed kluczowym pytaniem: Jakie zawody mogą zniknąć? Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Zrozumienie mechanizmów, dzięki którym AI może zastępować ludzi w różnych profesjach, jest kluczowe dla przewidywania przyszłych trendów zatrudnienia.

Zawody wysokiego ryzyka automatyzacji

Zawody, które opierają się na rutynowych, powtarzalnych czynnościach, są najbardziej narażone na automatyzację. Przykładem mogą być pracownicy linii montażowych, księgowi realizujący sztampowe zadania czy nawet analitycy danych, których zadaniem jest wydobywanie wzorców ze zbiorów danych.

 • Kasjerzy i pracownicy obsługi klienta – kasy samoobsługowe oraz systemy chatbotów, które mogą obsłużyć podstawowe zapytania klientów, stanowią realne zagrożenie dla pracowników z sektora handlowego.
 • Pracownicy produkcyjni – roboty przemysłowe są coraz bardziej precyzyjne i efektywne, co powoduje, że posługiwanie się narzędziami w fabrykach staje się dziedziną maszyn.
 • Kierowcy – autonomiczne pojazdy, choć wciąż w fazie rozwoju, mają potencjał do całkowitego zrewolucjonizowania branży transportowej, eliminując potrzebę pracy kierowców.
 • Pracownicy sektora finansowego – algorytmy AI potrafią analizować trendy rynkowe i przewidywać przyszłe zmiany z niebywałą szybkością i dokładnością, co może ograniczyć potrzebę zatrudniania specjalistów od danych finansowych.

Elastyczność i adaptowalność – klucze do przetrwania w świecie automatyzacji

Nie wszystkie profesje podlegają jednakowemu ryzyku. Prace, które wymagają kreatywnego myślenia, empatii i zdolności interpersonalnych, jak np. psychologowie, pracownicy sektora opieki zdrowotnej czy nauczyciele, na razie pozostają poza zasięgiem pełnej automatyzacji. Co więcej, rozwój AI tworzy nowe stanowiska, takie jak inżynierowie danych, specjaliści ds. uczenia maszynowego, czy etycy AI.

Wszystko wskazuje na to, że sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy, ale niekoniecznie zabierze pracę we wszystkich sektorach. Połączenie kompetencji ludzkich z możliwościami AI może prowadzić do powstania nowych, niezwykłych możliwości zawodowych, w których człowiek i maszyna będą działać ramię w ramię w celu osiągnięcia wydajności i innowacyjności. 

Kluczem do przyszłości jest elastyczność oraz gotowość do ciągłego uczenia się i dostosowywania do zmieniającego się otoczenia. Rozwijając umiejętności wykraczające poza te, które mogą być zautomatyzowane, możemy nie tylko przetrwać, ale i rozkwitać w erze sztucznej inteligencji.

Słownik pojęć AI

Dokładając wszelkich starań, aby poprzednie sekcje naszego bloga wyjaśniały podstawy sztucznej inteligencji oraz jej praktyczne zastosowania, teraz przenosimy się do sedna – słownika pojęć AI. To tutaj rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane ze specjalistyczną terminologią, która dla wielu wydaje się być niezwykle skomplikowana. Poniżej prezentujemy kluczowe pojęcia w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób:

Alignment (Dopasowanie)

W kontekście AI, alignment dotyczy harmonizacji celów i wartości algorytmów sztucznej inteligencji z oczekiwaniami i potrzebami ludzi. Jest to kluczowe dla bezpieczeństwa AI, ponieważ zapewnia, że systemy działają w sposób przynoszący korzyści, a nie szkodę.

Bias (Uprzedzenie)

Bias odnosi się do jakiegokolwiek systematycznego błędu w danych lub modelach AI, który sprawia, że algorytmy zachowują się w sposób niesprawiedliwy, np. faworyzując lub dyskryminując określone grupy. Zrozumienie i eliminacja bias jest fundamentalne dla etycznych aspektów AI.

Chain-of-Thought (Łańcuch Myślenia)

Chain-of-Thought to technika, która zachęca modele AI, takie jak chatboty, do przedstawiania swojego procesu myślenia krok po kroku. To ułatwia zrozumienie, jak dochodzą do konkretnych wniosków lub odpowiedzi.

Chatbot

Chatbot to program komputerowy zaprojektowany do prowadzenia konwersacji z ludźmi, często dla celów obsługi klienta lub udzielania informacji. Może być oparty na prostych regułach lub zaawansowanej AI, takiej jak NLP.

ChatGPT

ChatGPT to specyficzny chatbot opracowany przez OpenAI, który wykorzystuje model języka GPT (Generative Pre-training Transformer) do generowania odpowiedzi, które mogą naśladować naturalne rozmowy ludzkie.

Deep Learning (Głębokie uczenie)

Deep Learning to poddziedzina uczenia maszynowego wykorzystująca głębokie sieci neuronowe do analizowania wzorców w danych na wiele pokładów abstrakcji.

Diffusion (Dyfuzja)

W AI, diffusion jest terminem często związanym z rozprzestrzenianiem się informacji przez sieci neuronowe lub procesami generującymi nowe dane, które rozmywają i rekonstruują informacje, często używane w generatywnych modelach AI.

Embedding (Reprezentacja)

Embedding to technika redukcji wymiarowości, która przekształca duże, skomplikowane dane, takie jak teksty, w wektory o niższych wymiarach zachowując ich semantyczną zawartość i relacje. Są podstawą NLP i analizy obrazu.

Few-shot Learning (Nauka z kilku przykładów)

Few-shot Learning to podejście w uczeniu maszynowym, które umożliwia modelom AI uczenie się i wykonywanie zadań z bardzo ograniczoną ilością danych treningowych.

Fine-tuning (Dostrajanie)

Fine-tuning to proces dostosowywania pre-trenowanego modelu AI do konkretnego zadania poprzez dodatkowe trenowanie na bardziej specjalistycznych danych.

Generative AI (AI generatywne)

Generative AI odnosi się do klasy systemów, które mogą generować nowe treści, które są zbieżne z treściami już istniejącymi, często nie do odróżnienia od prac ludzkich, na przykład w tworzeniu tzw. deepfakes.

Hidden Layer (Ukryta warstwa)

W sieciach neuronowych, hidden layer to warstwy znajdujące się między warstwą wejściową a wyjściową, które przetwarzają wejściowe sygnały w bardziej abstrakcyjne reprezentacje.

Large Language Model (LLM) (Duży model językowy)

LLM to rodzaj zaawansowanego modelu AI, który może przetwarzać, rozumieć i generować ludzki język na dużą skalę.

Multimodal (Wielomodalny)

Multimodal w AI odnosi się do systemów zdolnych do przetwarzania i integrowania informacji z różnych rodzajów danych, np. tekstowych, wizualnych czy dźwiękowych.

Natural Language Processing (NLP) (Przetwarzanie języka naturalnego)

NLP to gałąź AI, która zajmuje się interakcjami między komputerami a ludzkim językiem, szczególnie jak programować komputery, aby przetwarzały i analizowały duże ilości danych językowych.

Parameters (Parametry)

W kontekście AI, parameters to wartości konfiguracyjne modelu, które są dostosowywane w trakcie procesu uczącego w celu minimalizacji błędu i poprawy dokładności predykcji.

Pre-training (Trening wstępny)

Pre-training to etap treningu modelu AI na dużych, ogólnych datasetach zanim zostanie on dostrajany do konkretnych zadań. Pozwala to modelowi ”zrozumieć” ogólne zasady języka lub obrazów.

Prompt (Polecenie)

Prompt to instrukcja lub dane wejściowe dla modelu AI, które uruchamiają jego akcję, na przykład tekst, do którego model ma wygenerować kontynuację.

Prompt engineer

Prompt engineer to osoba lub specjalista odpowiedzialny za projektowanie i formułowanie precyzyjnych poleceń (promptów) używanych w modelach językowych opartych na sztucznej inteligencji, takich jak GPT (Generative Pre-trained Transformer). Ich zadaniem jest tworzenie skutecznych i klarownych zapytań, które umożliwiają uzyskanie pożądanych odpowiedzi od modelu. Pracują oni nad dostosowaniem promptów w celu optymalizacji wydajności i uzyskania żądanych rezultatów.

Training Data (Dane treningowe)

Training Data to informacje wykorzystywane do trenowania modeli AI, dzięki którym system uczy się rozpoznawać wzorce i podejmować decyzje.

Transformer (Transformator)

Transformer to typ architektury sieci neuronowej zaprojektowanej do obsługi sekwencyjnych danych, niezwykle skutecznej w zmianach kontekstu – kluczowej dla zaawansowanego przetwarzania języka naturalnego.

Zero-shot Learning (Nauka bez przykładów)

Zero-shot Learning to zaawansowana technika uczenia maszynowego, która umożliwia modelom AI zrozumienie i wykonywanie zadania bez wcześniejszego “zobaczenia” jakichkolwiek przykładów danych treningowych dotyczących tego zadania.

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja (AI) jest przyszłością technologiczną, definiującą sposób, w jaki maszyny uczą się i podejmują decyzje. Ten kompleksowy przewodnik wyjaśnia podstawy AI, od kluczowych algorytmów, przez różne typy AI, po jej krótką historię. Odkrywamy szerokie praktyczne zastosowania AI w różnych sektorach, w tym w biznesie, gdzie transformuje ona operacje przedsiębiorstw. Przewodnik rozważa również potencjalny wpływ AI na rynek pracy i zawody, które mogą zostać zautomatyzowane. Dla lepszego zrozumienia nowoczesnej sztucznej inteligencji, artykuł zawiera również słownik pojęć AI.

Udostępnij ten artykuł
Link do skopiowania
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto również przeczytać

Polecenia dzięki którym efektywnie wykorzystasz ChatGPT

exai darmowy ebook z promptami