Generatywna sztuczna inteligencja może wygenerować przychód rzędu 8 bln. dol.

generatywna sztuczna inteligencja moze wygenerowac od 6 do 8 bilionow dolarow

Generatywne sztuczna inteligencja może radykalnie zmienić oblicze globalnego biznesu. Według najnowszego raportu “Accenture Technology Vision 2024”, wpływ AI na światową gospodarkę może być gigantyczny, z możliwością wygenerowania od 6 do 8 bilionów dolarów przychodu. Co więcej, technologie oparte na AI są w stanie optymalizować czas pracy w organizacjach, zwiększając efektywność w szerokim wachlarzu profesji. Jakie jeszcze zmiany niesie ze sobą humanizacja technologii i jakie trendy będą dominować w roku 2024? Przyjrzyjmy się kluczowym wnioskom raportu.

Znaczenie generatywnej AI dla przyszłości pracy

Generatywne AI ma potencjał do optymalizacji prawie połowy czasu pracy w organizacjach. Jest to możliwe dzięki umiejętności sztucznej inteligencji do uczenia się i naśladowania ludzkich procesów kreatywnych. Przykładowo, AI jest w stanie generować spersonalizowane porady, podsumowania, obrazy czy nawet dzieła sztuki, co otwiera drzwi do nowych form wspomagania pracy profesjonalistów w ponad 900 zawodach. Nie tylko upraszcza to codzienne zadania, ale również pozwala na wydajniejsze wykorzystanie czasu pracy.

Innowacje te przyczyniają się do wzrostu globalnych przychodów. Humanizacja technologii, czyli jej dostosowywanie do potrzeb i możliwości ludzi, staje się kluczowa dla przekształcania miejsc pracy oraz życia codziennego. Firmy, które już teraz skupiają się na transformacji “human by design”, mają szansę zdefiniować nowe standardy przywództwa w świecie biznesu.

Przełomowe trendy z raportu “Accenture Technology Vision 2024”

W raporcie wyodrębniono cztery kluczowe trendy, które będą miały wpływ na humanizację technologii w roku 2024. Pierwszy z nich, “A Match Made in AI”, zwiastuje nowe podejście do danych. AI ma na celu ich reorganizację w sposób bardziej zbliżony do ludzkiego rozumowania i kreatywności.

Drugi trend, “Meet My Agent”, przewiduje pojawienie się agentów AI, którzy będą działać w imieniu użytkowników. Dzięki współpracy w ramach ekosystemów AI, możliwe będzie zwiększenie wydajności pracowników i generowanie wartości dodanej.

Trzeci trend dotyczy wykorzystania nowych technologii w tworzeniu wartości. “The Space We Need” wskazuje na potencjał metaverse oraz technologii AR/VR w kreowaniu innowacyjnych przestrzeni i doświadczeń łączących świat rzeczywisty i cyfrowy.

Ostatni trend, “Our Bodies Electronic”, zakłada wykorzystanie urządzeń AI, które można ubrać i innych innowacyjnych technologii do lepszego zrozumienia ludzi i ich intencji.

Wiarygodność i metodyka raportu

Raport “Accenture Technology Vision 2024” nie byłby kompletny bez solidnych podstaw. Badanie przeprowadzone przez Accenture objęło 3450 dyrektorów zarządzających i kierowników wyższego szczebla z 21 branż oraz ponad 20 tys. konsumentów z 20 krajów. Przebiegało w okresie od października do listopada 2023 r., co zapewnia aktualność zgromadzonych danych.

Specjaliści z różnych dziedzin i szeroko zakrojone badania ankietowe zapewniły raportowi niezbędną wiarygodność i pozwoliły na gruntowną analizę trendów związanych z humanizacją technologii. To te dane stanowią fundament dla przewidywań na rok 2024 i pozwalają organizacjom lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany.

Nie ulega wątpliwości, że gen AI ma potencjał przekształcić biznes na skalę, której możemy się jeszcze nie spodziewać. Firmy, które zrozumieją i wdrożą te nowe trendy, mogą znacząco zwiększyć swoje przychody i przewagę konkurencyjną. Czy jesteśmy gotowi na taką przyszłość? Zapewne czas pokaże, jak świat poradzi sobie z wyzwaniami i możliwościami, jakie niesie ze sobą humanizacja technologii w nadchodzących latach.

Udostępnij ten artykuł
Link do skopiowania
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto również przeczytać

Polecenia dzięki którym efektywnie wykorzystasz ChatGPT

exai darmowy ebook z promptami