ZUT w Szczecinie z 4,5 miliona złotych na innowacje. AI napędza zmiany

zut w szczecinie z 45 miliona zlotych na innowacje ai napedza zmiany

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie otrzymał znaczące dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł, które zostanie przeznaczone na rozwój technologii zielonych i cyfrowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Środki te pozwolą uczelni na przekształcenie badań naukowych w praktyczne rozwiązania dla regionu i jego mieszkańców.

Dofinansowanie – przepustka do przyszłości

ZUT otrzymał wsparcie finansowe w ramach “Regionalnej Inicjatywy Doskonałości”, które ma na celu promowanie i wspieranie innowacyjności oraz doskonałości naukowej. Jest to znaczące uznanie dla uczelni, które pozwoli na realizację ambitnych projektów badawczych z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Fundusze będą wykorzystane do wzmocnienia potencjału badawczego i dydaktycznego uczelni, a także do zwiększenia jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. W szczególności, planowane jest zastosowanie sztucznej inteligencji w celu usprawnienia prac badawczych i rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Efekty tych działań mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju regionu.

Plan wykorzystania środków

Projekt przygotowany przez ZUT został wysoko oceniony przez komisję konkursową, co zaowocowało przyznaniem niemal maksymalnej liczby punktów. Wśród filarów projektu znajdują się inżynieria chemiczna i inżynieria materiałowa, które będą wspierane przez zaawansowane algorytmy AI.

Uczelnia planuje skupić się na kilku kluczowych obszarach wykorzystania przyznanych funduszy:

  • Dofinansowanie kosztów publikacji naukowych i zgłoszeń patentowych,
  • Tworzenie i utrzymanie systemu grantowego,
  • Finansowanie wyjazdów naukowych oraz staży w przedsiębiorstwach,
  • Rozwój interdyscyplinarnych projektów badawczych z zastosowaniem AI.

ZUT pokazuje, że sztuczna inteligencja może być motorem napędowym nauki i edukacji, przekładając się na konkretne rozwiązania technologiczne.

Prof. Rafał Rakoczy – lider projektu

Na czele projektu stoi prof. Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, który dzięki swojemu doświadczeniu i wizji naukowej przyczynił się do sukcesu uczelni w konkursie. Wybitne kompetencje kierownika projektu gwarantują, że przyznane środki zostaną wykorzystane w sposób optymalny.

Uczelnia ma szansę na realizację projektów, które będą stanowiły połączenie nauki z praktycznym zastosowaniem w przemyśle, co jest kluczowe z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju regionu. Prof. Rakoczy podkreśla znaczenie pracy interdyscyplinarnej i innowacyjności w procesie naukowym, co jest w pełni zgodne z założeniami Regionalnej Inicjatywy Doskonałości.

Udostępnij ten artykuł
Link do skopiowania
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto również przeczytać

Polecenia dzięki którym efektywnie wykorzystasz ChatGPT

exai darmowy ebook z promptami