Polska odpowiedź na ChatGPT – OPI PIB uruchamia AI Lab i rozwija model PLLuM

polska odpowiedz na chatgpt opi pib uruchamia ai lab i rozwija model pllum

W dobie globalnego wyścigu technologicznego, Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) wkracza na arenę z własnym innowacyjnym projektem AI Lab. Nowo powołany dział ma na celu przyspieszenie prac nad polskim modelem sztucznej inteligencji, który może stanowić konkurencję dla rozpoznawalnego ChatGPT. Jaki wpływ będzie miała ta inicjatywa na przemysł AI w Polsce i jakie nowe perspektywy otwiera przed polskimi naukowcami i inżynierami?

Powstawanie AI Lab – nowy rozdział w polskiej sztucznej inteligencji

Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce zyskuje nowy wymiar z powołaniem działu AI Lab przez OPI PIB. Skupiony na innowacyjnych badaniach i rozwoju neuronowych modeli językowych, nowy dział stawia sobie za cel nie tylko stworzenie konkurencyjnego modelu AI dla języka polskiego, ale również wspieranie postępu technologicznego w różnych gałęziach przemysłu.

AI Lab będzie pracował nad neuronowymi modelami językowymi, które mają zrewolucjonizować interakcję między maszyną a człowiekiem. Obejmują one zarówno prace nad generowaniem tekstu, rozumieniem języka naturalnego, jak i przetwarzaniem mowy. Zespół specjalistów skupi się również na tworzeniu i doskonaleniu tych modeli, by były one dostosowane do specyficznych potrzeb polskiego rynku i użytkowników.

AI Lab w odpowiedzi na sukces ChatGPT – model PLLuM

W odpowiedzi na globalne trendy i sukces modelu GPT – ChatGPT od OpenAI, eksperci AI Labu intensywnie pracują nad stworzeniem polskiego odpowiednika – modelu PLLuM. PLLuM, czyli Polski Duży Model Językowy, jest rozwijany pod egidą Politechniki Wrocławskiej i stanowi jedno z kluczowych przedsięwzięć w krajowym sektorze AI.

Model PLLuM ma przewyższać swoją funkcjonalnością obcojęzyczne odpowiedniki, będąc jednocześnie dostosowanym do potrzeb i specyfiki polskiego języka. Taki kierunek badań ma szansę wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności polskiej sztucznej inteligencji na arenie międzynarodowej, a także na wzmocnienie pozycji Polski jako kraju innowacyjnego w obszarze nowych technologii.

Polska na mapie AI – zaangażowanie OPI PIB i znaczenie badań

OPI PIB wytycza ścieżki dla rozwoju AI w Polsce, będąc jedną z sześciu jednostek naukowo-badawczych, które angażują się w projektowanie i wdrożenie modelu PLLuM. Oprócz współpracy z akademickimi ośrodkami, instytut wnosi swój wkład w opracowanie polskich neuronowych modeli językowych, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych sektorach przemysłu.

W Polsce działa ponad 100 ośrodków zajmujących się sztuczną inteligencją, co stanowi solidną bazę dla dalszego rozwoju. Dyrektor OPI, dr inż. Jarosław Protasiewicz, podkreśla znaczenie rosnącej liczby specjalistów i opracowywanych narzędzi, które przyczyniają się do wzmacniania pozycji kraju na tle globalnych innowacji technologicznych.

Publikacje naukowe i międzynarodowe konferencje są platformą dla ekspertów OPI do dzielenia się wynikami swoich badań. W latach 2010-2018 studenci z kierunków informatycznych obronili blisko 1,9 tys. prac związanych z AI, co jest dowodem na rosnące zainteresowanie i kompetencje w tej dziedzinie wśród młodych naukowców.

Dostępność polskich modeli neuronowych

OPI nie tylko bada, ale i udostępnia narzędzia sztucznej inteligencji. Wśród nich znajdują się modele generatywne dla języka polskiego, takie jak BART i GPT2 z 1,5 mld parametrów. Dostęp do takich zasobów stwarza możliwości dla przedsiębiorców, naukowców i deweloperów do tworzenia innowacyjnych aplikacji i usług wykorzystujących potęgę AI.

Polskie modele neuronowe mają szansę przyczynić się do rozwoju sektorów takich jak edukacja, obsługa klienta, czy analiza danych. Dzięki pracy OPI PIB i AI Labu, polska sztuczna inteligencja może znaleźć swoje zastosowanie zarówno w krajowych przedsięwzięciach, jak i na międzynarodowych rynkach.

Udostępnij ten artykuł
Link do skopiowania
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto również przeczytać

Polecenia dzięki którym efektywnie wykorzystasz ChatGPT

exai darmowy ebook z promptami