Czy istnieje ryzyko wyginięcia ludzkości z powodu AI? Niestety tak – naukowcy podają swoje prognozy

czy istnieje ryzyko wyginiecia ludzkosci z powodu ai niestety tak naukowcy podaja swoje prognozy

Wśród wyzwań technologicznych naszej epoki, sztuczna inteligencja stanowi jedną z najbardziej fascynujących, ale i potencjalnie niebezpiecznych dziedzin. Nieustanny rozwój i postęp w tej sferze wzbudza wiele pytań dotyczących przyszłości ludzkości. Czy faktycznie istnieje ryzyko, że AI może doprowadzić do naszego wyginięcia? Naukowcy specjalizujący się w badaniach nad sztuczną inteligencją podzielili się swoimi przewidywaniami na ten temat, rzucając światło na możliwe scenariusze i konsekwencje przyszłego rozwoju AI.

Sztuczna inteligencja a przyszłość ludzkości – badania naukowe

W badaniu przeprowadzonym wśród ekspertów AI, ujawniono zaskakujące prognozy dotyczące przyszłości ludzkości. Naukowcy, którzy na co dzień pracują nad rozwojem sztucznej inteligencji, zostali zapytani o ich ocenę ryzyka związanego z AI. Badanie, które objęło 2700 badaczy, ujawniło, że większość z nich dostrzega realne ryzyko katastrofalnych konsekwencji rozwoju nadludzkiej sztucznej inteligencji.

Pomimo niewielkich szans na apokaliptyczne wyniki, badacze AI nie wykluczają takiego scenariusza. Wyniki wskazują, że 58 procent respondentów ocenia, iż istnieje 5 procentowa szansa na wyginięcie ludzkości w wyniku działalności AI. Ta statystyka może wydawać się niewielka, ale jej istotność rośnie w obliczu potencjalnych skutków takiego zdarzenia.

Ankieta, będąca podstawą badania, zbierała również opinie na temat harmonogramów przyszłych kamieni milowych technologii AI i ich społecznych konsekwencji. Zapytano uczestników o ich przewidywania dotyczące osiągnięć w dziedzinie AI oraz o to, jakie mogą być dobre lub złe skutki społeczne tych osiągnięć.

Optymistyczne i pesymistyczne prognozy dotyczące AI

Wśród badaczy istnieje różnica zdań co do przewidywanych terminów osiągnięcia ważnych celów przez AI. Badanie pokazało, że wielu badaczy sztucznej inteligencji uważa, że pewne kamienie milowe zostaną osiągnięte szybciej niż wcześniej zakładano. Uczestnicy badania przewidują, że w ciągu najbliższej dekady, systemy AI mają 50 procent lub wyższe szanse na skuteczne wykonywanie większości z 39 zadań przykładowych, w tym pisanie nowych piosenek, których nie da się odróżnić od hitów Taylor Swift lub kodowanie całej witryny przetwarzającej płatności od zera.

Według ankiety, istnieje 50 procentowe prawdopodobieństwo, że do 2047 r. powstanie sztuczna inteligencja, która będzie w stanie przewyższyć ludzi w każdym zadaniu, a prawdopodobieństwo, że do 2116 r. wszystkie ludzkie zawody staną się w pełni zautomatyzowane, wynosi  również 50 procent. Oczywiście, takie prognozy są trudne do zweryfikowania, a przeszłość pokazała, że oczekiwania dotyczące rozwoju technologii często mogą okazać się niewypałem.

Niektóre obawy są bardziej pilne niż ryzyko nadludzkiej AI, takie jak deepfake’i, manipulacja opinii publicznej, autorytarna kontrola populacji czy nierówności ekonomiczne. Technologie AI mogą przyczyniać się do dezinformacji na kluczowe tematy, takie jak zmiany klimatyczne czy wyzwania demokracji, co już teraz stanowi realne zagrożenie.

Odpowiedzialne podejście do rozwoju AI

Katja Grace z Instytutu Badań nad Inteligencją Maszynową zwraca uwagę, że większość badaczy AI nie uważa zaawansowanej AI za zagrożenie dla ludzkości. Jednakże, refleksyjne i analityczne podejście do wyników badania wskazuje na potrzebę ostrożności i świadomy rozwój sztucznej inteligencji.

Émile Torres podkreśla, że nie ma miejsca na panikę, lecz na świadome podejście do ewolucji AI. W ocenie eksperta, prognozy w dziedzinie AI nie zawsze były trafne, co sugeruje, że obecne przewidywania również mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej przyszłości.

Świadomość potencjalnych ryzyk i odpowiedzialne wykorzystanie AI jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. Zamiast skupiać się na scenariuszach katastroficznych, warto skoncentrować się na realnych zagrożeniach i szansach, jakie niesie obecny rozwój technologii. Takie podejście pozwoli na korzystanie z dobrodziejstw AI, minimalizując jednocześnie potencjalne ryzyka.

Podsumowując, choć badania wskazują na istnienie ryzyka związanego z AI, ważne jest, abyśmy podchodzili do tych informacji z odpowiednią rozwagą. Niezbędne jest kontynuowanie badań, rozwijanie zabezpieczeń i etycznych ram działania AI. Przyszłość technologii to nie tylko kwestia osiągnięć naukowych, ale również społecznej odpowiedzialności i współpracy między ekspertami różnych dziedzin. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że sztuczna inteligencja będzie służyła dobru ludzkości, bez narażania jej na nieodwracalne konsekwencje.

Udostępnij ten artykuł
Link do skopiowania
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto również przeczytać

Polecenia dzięki którym efektywnie wykorzystasz ChatGPT

exai darmowy ebook z promptami